html templates

Fundacja w Służbie Wsi
zrealizowała między innymi:

Projekt ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 5.4.2 „Punkty Informacji Prawno-Obywatelskiej w regionie jeleniogórsko-wałbrzyskim” (2009-2011).

Projekt ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 5.4.2 „Punkty Informacji Prawnej i Obywatelskiej w Powiatach Dolnego Śląska” (2010-2015).

Instytucją wdrażającą obydwu projektów było Ministerstwo Pracy Polityki Społecznej. W ramach obu projektów funkcjonowało po 6 powiatowych i 24 terenowe Punkty Informacji Prawnej i Obywatelskiej, gdzie porady udzielane były przez zatrudnionych przez FWSW i Stowarzyszenie Pegaz (partner projektu) doradców i prawników.

W ramach Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Fundacja w Służbie Wsi w latach 2016 - 2022 prowadziła kilkanaście Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej miedzy innymi w powiatach: strzelińskim, oławskim, legnickim, kłodzkim, ząbkowickim, karkonoskim, czy działdowskim.

Fundacja prowadzi poradnictwo prawne i obywatelskie oraz edukację prawną od ponad 12 lat.

Projekt zrealizowany przez Fundację w Służbie Wsi przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, w ramach priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006: "Ja też potrafię!- Praktyczne wskazówki jak założyć i prowadzić własną firmę." Jego rezultatem jest utworzenie i wsparcie finansowe 50 mikroprzedsiębiorstw.

"Daj sobie szansę - ucz się i rozwijaj!" - projekt realizowany w ramach Priorytetu 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - celem projektu było przeprowadzenie szkoleń aktywizacji zawodowej dla mieszkańców gmin Ząbkowice Śl, Bardo, Złoty Stok i Kamieniec Ząbkowicki. Szkolenia pozwoliły ich uczestnikom poznać siebie i własne możliwości oraz zweryfikować własne potrzeby edukacyjne.

„Wioska internetowa” - głównym założeniem projektu było wsparcie wiejskich społeczności lokalnych poprzez zwiększanie dostępu do edukacji oraz promowanie na terenach wiejskich idei kształcenia przez całe życie. Z usług uruchomionych Centrów Kształcenia mogła korzystać każda osoba zamieszkująca teren wiejski, zainteresowana uzupełnianiem i poszerzaniem swojej wiedzy, podnoszeniem swoich kompetencji czy zdobywaniem nowych kwalifikacji.

Projekt „Sieć rozwoju i promocji szkoleń wakacyjnych.” (HaMoNet). Fundacja była jednym z czternastu partnerów (obok partnerów z Francji, Holandii, Niemiec i Polski). Do najważniejszych celów projektu należy zaliczyć: nawiązanie kontaktów pomiędzy organizacjami pracodawców i pracobiorców, stworzenie bazy danych absolwentów szkół, którzy chcieliby pracować w krajach Unii Europejskiej i przedsiębiorstw, które takie osoby chciałyby zatrudnić. Głównym wykonawcą było Ministerstwo Edukacji w Dolnej Saksonii, koordynatorem zaś Uniwersytet w Hannoverze. Czas realizacji projektu 2005 - 2007 r.

Fundacja zrealizowała we współpracy z 6 partnerami z krajów UE (Holandia, Anglia, Niemcy, Łotwa) projekt „Produkt regionalny w regionie Hanzy”. Liderem projektu była Agencja Rozwoju miasta Kuldiga na Łotwie. Projekt był realizowany w ramach programu Hanse Passage INTERREG IIIC i trwał do maja 2006 r. Jego celem była wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami projektu związanych z tworzeniem i rozpowszechnianiem produktów regionalnych danego regionu.

W 2004 r. Fundacja w Służbie Wsi zrealizowała w ramach Programu Agro-Info Funduszu Współpracy 48 spotkań informacyjnych dla mieszkańców terenów wsi i małych miast pt. „Fundusze strukturalne jednym z wielu czynników zrozumienia i akceptacji problemów UE”. Celem projektu było min. umożliwienie lepszego korzystania ze środków finansowych funduszy strukturalnych oraz zwiększenie świadomości problemów rolnictwa i obszarów wiejskich Unii Europejskiej w społecznościach małych miasteczek i wsi naszego kraju.